Contents tagged with Agile

 • Prvi kurs "Agilno vodjenje projekata" u 2011

  Posted by Ivan Pavlović on Friday, June 10, 2011 | 0 comments

  Hives Studios je održao dvodnevni kurs "Agilno vođenje projekata" od 19. do 20. januara 2011.

  Ovaj kurs se prenosi znanja i iskustva iz agilnog vođenja projekata i upoznaje učesnike sa motivacijom koja usmerava učenike projekta ka zajedničkom cilju. Pored toga, kurs pokriva ključne tehnike kao što su stand-up sastanci, 'done' kriterijum, ograničavanje vremena, grafioni 'sagorevanja' posla kao i uticaj na menadžment.

  Naredni kurs

  Naredni kurs "Agilno vođenje projekata" je planiran za …

  Continue reading →

Šta ima novo?

Twitter