Orchard 1.1 is isporučen!

Tags: Orchard CMS

OrchardLogoCodeplex

Šta je novo?

Orchard 1.1 rešava bagove i nedostatke koji su uočeni u prethodnoj verziji 1.0. Pored toga donosi i sledeće nove funkcionalnosti:

1. Novi dizajn administrativne sekcije sajta.
2. Setup recepti: tokom postavljanja sajta možete izabrati jednu od tri ponuđene konfiguracije. Možete kreirati i sopstvene konfiguracije. 
3. Module recipes: modules can specify a set of recipe actions to optionally perform when installing, such as downloading and installing dependencies.
4. Poboljšana je instalacija i aktivacija modula.
5. Upravljanje slojevima i vidžetima je pojednostavljno.
6. Poboljšan je rad sa listama.
7. Novi dijalg za biranje medija.
8. Poboljšan je MSDeploy paket i publikacija sajta iz Visual Studio okruženja.

Šta je novo u Orchard Galeriji 1.1

- Import/Export: transfer meta podataka, podataka i podešavanja između sajtova.

- Diyajner alati: Novi “shape tracing” omogućava inspekciju renderovanja vašeg sajta i olakšava kreiranje teme.

- Warmup: Ubrzava odgovor sajta kada se hostuje na deljenim web serverima.

Kako da pređete sa verzije 1.1

Postoji odličan članak u Documentation sekciji Orchard web sajta koji opisuje najčešće scenarije:

- Upgrading a Running Instance of Orchard to a New Version
- Performing a Clean Upgrade
- Performing a Not-So-Clean Upgrade

Preuzmite Orchard

View the release notes
Download as a zip (8 MB)
Download the source (17 MB)
Docs and walkthroughs

Šta mislite?

Da li ste imali priliku da isprobate izdanje 1.1? Kako vam se čini?

Leave your comment